Autorenova Žatec - servis nákladních vozů, prodej Avia, Tachografy


Oznamujeme, že ve dnech od 4.7. do 8.7.2024 bude provozovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.Oznámení:


Oznámení


Vážení obchodní přátelé, opět provádíme plnění klimatizací automobilů..


vce...
celý článek »


Podmínky ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Autorenova Žatec společnost s ručením omezeným, IČ 40228819 se sídlem Osvoboditelů 721, 43801 Žatec, zapsána u OS Ústí nad Labem, OR oddíl C, vložka 1319 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Osvoboditelů 721, 43801 Žatec

email: autorenovazatec@autorenovazatec.cz, autorenovazatec@seznam.cz

telefon: 415 720 221

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí antivirových programů, hesel a kamerových systémů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Měření emisí benzínových, naftových a LPG automobilů


Firma Radhof s.r.o.,v našem areálu provádí montáže LPG včetně revizí, které jsou nedílnou součástí při měření emisí LPG. Měření emisí pro osobní automobily naše společnost nově provádí již od roku 2011. V současné době tedy měříme emise jak na nákladní tak i na osobní automobily všech značek pro vznětové i zážehové motory včetně LPG.

Pro měření emisí jsou připravena dvě stání a to pro nákladní a osobní vozidla zvlášť. Vzhledem k nové legislativě od roku 2018 se měření emisí v současné době pohybuje kolem 45 min na jedno měřené auto.

Měření emisí provádíme bez nutnosti objednání.

Kontakt: tel. 415 710 221
776 606 000

Otevírací doba: pondělí  – čtvrtek 8.00 – 14.00 h

pátek na objednání

Ceny měření emisí pro rok 2024

druh vozidla cena Kč vč. DPH

Pravidelné měření:

osobní automobily – benzín
900 Kč
osobní automobily – benzín+LPG
1200 Kč
osobní automobily – nafta
1000 Kč
nákladní automobily – nafta
1100 Kč

Opakované měření do 1 měsíce:

dle dohody
500–800 Kč

Platnost ceníku od 1.1.2024Provádíme servis, údržbu i čištění auto-klimatimatizací.

Servis klimatizace

Dnes patří klimatizace téměř k základní výbavě každého automobilu a bereme ji jako samozřejmou věc. Jen málokdo jí ale věnuje trochu pozornosti při údržbě vozu.

Když klimatizace chladí, většina řidičů nepociťuje potřebu věnovat se její údržbě. Ale to, že nefunguje zcela správně motorista při každodenním ježdění pozná jen velmi těžko. Je to proto, že chladivo ubývá pomalu (cca 50g ročně) a tím se snižuje účinnost postupně. Neprojeví se tedy žádná výrazná změna ze dne na den. Pomalému úbytku chladícího média nezabrání ani dobrý stav celého systému. Musíme počítat s tím, že chladivo ubývá neustále. Uniká z důvodu vysokých pracovní tlaků pohybujících se okolo 20-ti atmosfér neustále působících na pryžová těsnění, hadice a ucpávky, které jsou částečně porézní. Navíc je potřeba si uvědomit skutečnost, že automobily vybavené automatickou klimatizací (např. VW Klimatronic) spínají kompresor klimatizace nezávisle na naší vůli, například při přepnutí na odmlžování čelního okna. Systém klimatizace tedy používáme nevědomky po celý rok.

Mělo by se tedy stát pravidlem, že kontrola náplně klimatizace u nových vozů by měla být maximálně po 4 letech provozu a pak každý druhý rok před začátkem letní sezóny. Co si vlastně pod celkovou údržbou klimatizace představit?

Ke klimatizačním ventilům automobilu se připojí automatický plnící přístroj. Ten chladivo odsaje, vyčistí, klimatizaci vyvakuuje, čímž odstraní vlhkost a doplní ji vyčištěným chladivem. Doplní se také kompresorový olej, barvivo (pro detekci eventuelních úniků) a zkontroluje těsnost celého systému. Po odzkoušení klimatizace s barvivem v běžném provozu se UV lampou zjistí, zda nedochází k úniku chladiva (např. u chladiče klimatizace či u vysoušeče). Média do klimatizací se používají výhradně bezfreonová, nejčastěji typ R134a.

Celý tento proces trvá přibližně dvě hodiny a účtujeme za něj v současné době 3,– Kč za gram dodaného chladiva ( od roku 2018 stoupla cena chladiva 3×)plus servisní úkony cca ve výši 1000,– Kč. Máte ale jistotu, že vám v létě klimatizace nepřipraví horké chvilky a systém bude pracovat s maximální účinností. Myslete na své auto a nezapomínejte, že i klimatizace potřebuje pravidelnou údržbu.

Čištění klimatizace

Dnes patří klimatizace téměř k základní výbavě každého automobilu a bereme ji jako samozřejmou věc. Jen málokdo jí ale věnuje trochu pozornosti při údržbě vozu. Údržba klimatizace automobilů nespočívá jen v doplňování chladícího média a kontrole těsnosti celého systému, ale také v provádění pravidelné dezinfekce. V opačném případě může být totiž klimatizace zdrojem choroboplodných zárodků.

Správnou a nezávadnou funkci klimatizace v automobilu mohou narušit kromě běžných nečistot také organické škodliviny, jako jsou bakterie, viry či pyly. Tyto škodlivé látky se ukládají nejvíce v chladicí vzduchové části klimatizace, zejména na výparníku za přístrojovou deskou. Následky těchto znečistění pak cestující pociťují v lepším případě pálením očí a podrážděním dýchacích cest, v tom horším případě dochází k alergickým reakcím či bakteriálním infekcím. Někdy můžeme cítit i velmi nepříjemný zápach ve voze. Poté je na místě provést dezinfekci.